Semalt Expert poskytuje príručku na zoškrabanie webu pomocou Javascriptu

Zoškrabanie webu môže byť vynikajúcim zdrojom kritických údajov, ktoré sa používajú v procese rozhodovania v akomkoľvek podnikaní. Preto je jadrom analýzy údajov, pretože je to jediný istý spôsob zhromažďovania spoľahlivých údajov. Keďže však množstvo online obsahu, ktorý je k dispozícii na zošrotovanie, neustále stúpa, je takmer nemožné ručne zošrotovať každú stránku. To si vyžaduje automatizáciu.

Aj keď existuje veľa nástrojov, ktoré sú šité na mieru rôznym automatizovaným stieracím projektom, väčšina z nich je prémiová a bude vás stáť majetok. Tu prichádza Puppeteer + Chrome + Node.JS. Tento tutoriál vás prevedie týmto procesom a zabezpečí vám, že budete môcť automaticky ľahko zoškrabať webové stránky.

Ako funguje nastavenie?

Je dôležité si uvedomiť, že mať trochu vedomostí o JavaScripte sa v tomto projekte hodí. Pre začiatočníkov budete musieť získať vyššie uvedené 3 programy osobitne. Puppeteer je knižnica uzlov, ktorú je možné použiť na ovládanie prehliadača Chrome bez hlavy. Bezhlavý Chrome označuje proces spustenia prehliadača Chrome bez jeho používateľského rozhrania alebo inými slovami bez spustenia prehliadača Chrome. Node 8+ budete musieť nainštalovať z oficiálnej webovej stránky.

Po inštalácii programov je čas vytvoriť nový projekt, aby ste mohli začať navrhovať kód. Ideálne je to zoškrabovanie pomocou JavaScriptu tým, že budete kód používať na automatizáciu procesu zoškrabovania. Viac informácií o Puppeteer nájdete v jeho dokumentácii, s ktorými si môžete zahrať stovky príkladov.

Ako automatizovať škrabanie JavaScriptu

Pri vytváraní nového projektu pokračujte vytvorením súboru (.js). V prvom riadku budete musieť vyvolať závislosť bábky, ktorú ste predtým nainštalovali. Potom nasleduje primárna funkcia „getPic ()“, ktorá bude obsahovať celý automatizačný kód. Tretí riadok vyvolá funkciu „getPic ()“, aby sa spustila. Ak vezmeme do úvahy, že funkcia getPic () je funkcia „async“, môžeme použiť čakací výraz, ktorý pozastaví funkciu a čaká na vyriešenie „sľubu“ a potom prejde na ďalší riadok kódu. Toto bude fungovať ako funkcia primárnej automatizácie.

Ako vyvolať bezhlavý chróm

Ďalší riadok kódu: "const browser = čaká puppeteer.Launch ();" automaticky spustí šteniatko a spustí inštanciu prehliadača Chrome, ktorá ho nastaví na našu novo vytvorenú premennú „prehliadač“. Pokračujte vytvorením stránky, ktorá sa potom použije na navigáciu na adresu URL, ktorú chcete vyradiť.

Ako zošrotovať údaje

Puppeteer API vám umožňuje hrať sa s rôznymi vstupmi na webe, ako sú napríklad hodiny, vyplňovanie formulárov a čítanie údajov. Ak sa chcete dozvedieť bližšie informácie o spôsobe automatizácie týchto procesov, môžete naň odkazovať. Na zadanie nášho scrapingového kódu sa použije funkcia „scrape ()“. Pokračujte spustením funkcie uzla scrape.js na začatie procesu škrabania. Celé nastavenie by potom malo automaticky začať vydávať požadovaný obsah. Je dôležité si zapamätať kód a skontrolovať, či všetko funguje podľa návrhu, aby sa predišlo chybám.

mass gmail